Tag: Điện thoại iOS

Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone

Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone Facetime là một trong những ứng dụng có tính năng hữu dụng nhất trên iOS, chỉ cần mở danh bạ trên iPhone, tìm liên lạc tương ứng Facetime và gọi thoại, gọi video hoàn toàn miễn phí với người dùng iPhone khác, chỉ dành riêng cho điện thoại iPhone. Nhưng không có gì là hoàn