Tag: Mỹ

Một ngày ở bảo tàng Hàng Không & Không gian Mỹ

Một ngày ở bảo tàng Hàng Không & Không gian Mỹ Thế giới đang trong giai đoạn mà công nghệ kỹ thuật ngày càng hiện đại, trong số đó có cả lĩnh vực không gian, vũ trụ. Và nhắc đến điều này chắc chắn phải nhắc đến Mỹ, quốc gia có sự phát triển về hàng không, không gian với công nghệ vượt bậc. Và ở